Jasons side

Siden for brukshunder

Under finner du litt info om de kursene jeg har. Alle kurs holdes i området Sandnes/Jæren/Gjesdal

Valpekurs-neste valpekurs starter 19.februar 2019

Valpekurs er hundens første og kanskje viktigste kurs. Vi fokuserer mye på samspill mellom hund og eier. For å få den «perfekte» voksen hund, må en legge et godt grunnlag i valpetiden.

Kurset går over 6 tirsdager pluss en dag med spor etter mennesker, for de som ønsker dette :) Spor er en veldig kjekk aktivitet for hunder av alle raser :)

Har mye fokus på sosialisering og enkelte lydighetsøvelser som gå fint i bånd, gå fint på plass, kontakt, sitt, sitt og bli og innkalling. Har også hver gang et teoritema som tar for seg lederskap , lesing av hund, stell og foring, fysisk trening og ellers det kursdeltagerene ønsker å ta opp :) Gjennom kurset vil dere få tilsendt info om de aktuelle emnene på mail. Før kurset får dere også tilsendt litt info om hund og hundehold. Hver kurskveld varer en time +. Flere i familien må gjerne være med, dog ikke små barn som må passes på/ kan forstyrre kurset. Prisen for kurset er pr hund.

Kurset holdes i Søredalen , ca ett minutts kjøring fra Sviland " sentrum". Er dette et kurs dere kunne tenkt dere å vært med på, send meg en mail.

Søk i bygg

Søk i bygg kurs er søk i industribygg/lagerlokale eller lignende etter mennesker. Dette er en søksøvelse de fleste hunder ikke får trent på til vanlig og kan være en kjekk og gøyal anderledes utfordring for både hund og fører. Her får hunden miljøtrening, både i lyse og mørke, samt lærer å søke etter personer i bygget. Søk i bygg kan samenlignes med rundering innendørs. Hunden skal søke fritt og varsle ved funn, enten med halsgivning eller bringkobbel. Kurset er helgekurs og blir lagt opp etter hva den enkelte hund har vært borti av søksøvelser fra før.

Kurset passer til alle hunder, også selv om de ikke har rundert eller har vært borti søk før.

Vi starter med lek med figurenten. Da enten med ball/fille evt godbit. Helt klart en fordel om hunden ikke redd for mennesker, men om den er det jobber vi ut fra det og gjør den trygg på figuranten før den blir satt i søk. Miljøtreningen er en stor del av kurset. Hunden skal få bli trygg i miljøet før den sendes inn på søk på egenhånd. Usikkre hunder skal hjelpes til å lykkes, og vil ofte vokse på å få lov til å jobbe med positiv figurant og få overvinne et miljø den normalt sett ikke ferdes i.

For hunder som fra før kan rundere og vet hva det vil si å søke etter mennesker, legger vi litt mer utfordring, da med figuranten mer gjemt, i høyden og gjerne i mørke.

Målet med kurset er at både hund og fører skal ha det gøy. En anderledes søksform med positive opplevelser for hunden!

Sporkurs

Jeg holder helgekurs i spor. Kurset inneholder et par timer teori før vi går spor. I teoridelen tar jeg for meg forskjellige innlæringsmetoder for spor, samt hva et spor er og hvordan vi kan hjelpe hunden å lære å følge de sporene vi vil.

Det er ingen aldersgrense for å være med på sporkurs, men om du har en valp på 8 uker, bør du la valpen bli litt kjent med deg først, før du tar den med på kurs. Når valpen er 3-4 måneder og har vært hos deg en stund, kan den være klar for kurs. Oppad er det ingen aldersgrense. Til nå er den yngste deltageren 4 måneder og den eldste 8 år. Begge koste seg på kurs og gikk spor som bare det :-)

Innlæringsmetoder jeg bruker på kurs er for det meste forfølgelses-spor eller godbitspor. Jeg ser an hunden og fører og legger opp kurset etter det. Om du har spesielle ønsker med henhold til innlæringsmetoder, gjør vi det som er det beste for deg og hunden. Målet for kurset er at både hund og eier skal synes det er kjekt å trene spor.  Kursene med innlæring på godbitspor holdes stort sett på dyrket mark, mens forfølgelses-spor kurset er i utmark/skog.

En viktig ting jeg fokuserer mye på på kurset er hvordan vi som hundeførere fører hunden. Alle hunder kan gå spor, kunsten er å kunne gå spor sammen med hunden.

Målet for helgekurset er at en, etter kurset, skal vite hva et spor er , samt legge ut spor og gå det på egenhånd.

Kursprisen for helgekurs spor er 1200,-. På kurset får en et hefte som tar for seg teori om spor og sportrening.

For påmelding på sporkurs se kurskalender for aktuelle kurs. Meld på til sporkurs@live.no

Lydighetskurs

Jeg holder lydighetskurs som går en gang i uken over 6 uker. Kurset er beregnet på deg som ikke har vært på kurs før, evt har vært på valpekurs med hunden. Hunden må være 6 måneder eller mer. Ingen aldersgrense oppad :-)

På kurset tar vi for oss lederskap, kontakttrening og innlæringsmetoder. Jeg ser an de som er på kurs og legger opp progresjonen på kurset etter det. I utgangspunket skal vi i løpet av kurset ha innlæring av tannvisning, utgangsstilling, gå på plass, sitt og bli, og dekk, evt andre kl 1 øvelser om kurset er klar for dette :-)

Det er også en viktig del av kurset at en kan jobbe med sin hund sammen med andre.

På kurset er det lagt opp til mest praktisk arbeid med hunden, men der vil også bli noe teori.

Om du vil være med på kurs, se på kurskalenderen om der er kurstider som passer for deg. Setter i utgangspunktet opp lydighetskurs i ukedagene på mandager, men om nok deltagere vil, kan jeg skifte til ønsket dag. Der må da være min 4 kursdeltagere. Max deltagere på kurs er 6.

Prisen for lydighetskurset er 1200,- for 6 uker. Når du melder deg på lydighetskurs, får du et kurshefte som tar for seg bla innlæringsmetoder og lederskap.

Påmelding til lydighetskurs@live.no

Feltsøk-kurs

Jeg holder helgekurs der feltsøk er temaet. Feltsøk er hunden i fritt søk i en teig på 50 x 50 meter. Innen for disse skal hunden lære å finne ting som vi har lagt ut, samt og komme inn til oss med funnet.

De fleste hunder liker veldig godt å søke felt. Det er en søksøvelse som er veldig morsom for de fleste hunder, da vi legger vekt på mye lek. Feltsøk er en fin måte å gi hunden hodejobbing, noe som alle hunder trenger. I feltsøk trenger vi ikke så mye plass som på spor, noe som kan være en fordel.  De fleste av oss har vel kastet ball til hunden og latt den søke etter denne. På kurset setter vi dette litt mer i system, men hunden skal ha det like gøy som når det løpet etter ballen. :-)

På kurset har vi førs litt teori der vi tar for oss hvordan vi legger opp et feltsøk. Deretter tar vi fatt på det praktiske.

Feltsøkkurset koster 1200,-. Max 6 deltagere pr kurs. Om du vil være med på feltsøkkurs se på kurskalenderen om der er kurshelger som passer for deg og meld deg på til mail sporkurs@live.no  Om du ønsker kan jeg sette opp kurs utenom kurskalenderen. Der må da være min 4 kursdeltagere.